B E S T E L    D E    B O E K E N    V A N    K R I S    E N    A B O N N E E R    J E    O P    H E T    T I J D S C H R I F T    V A N    H U B E R T :    W E I R D O'S

Geef een levensteken

De finesse van de zaak is jouw interesse


Wens je een oordeel te vellen, moeilijke vragen te stellen of iets te bestellen? Een boek van Kris of een abonnement op Huberts Weirdo's? Klik onderaan links op de facebookknop van Kris of Hubert, of klik de volgende link aan www.facebook.com/EYGEK/, waar je vrijblijvend informatie kunt bekomen. Vergeet niet je e-mailadres op te geven. Wees gerust, je persoonsgegevens zijn veilig.

Als je zelf geen proza of poėzie leest maar wel iemand kent die dat doet, gelieve hem/haar dan ons webadres te geven. Commentaar over de opbouw en inhoud van deze site is ook altijd welkom.

Dank bij voorbaat.

Beweeg cursor in diavenster om te bladeren.
Klik op afbeelding om boek in pdf-formaat te downloaden.

eygen

Site map         Contact               Geschriften             Gedachten

facebook facebook


© EYGEN-BOEKEN.be    On-line sinds 25/05/2012      Alle rechten voorbehouden
Versie 8.3          Page update 05/07/2018


B O E K E N    V A N    K R I S    V A N    E Y G E N    U I T G E G E V E N    D O O R    L E C T U R I U M    (FreeMusketeers)