In den beginne was er mijn woord...

Godverdikkeme


Zowel in Nederland als in Vlaanderen is God niet van zijn voetstuk te stoten, maar wankelen doet Hij wel. Door de eeuwen heen had Hij het voor het zeggen. Hij sprak en het Woord was er. God is voor mij door andere woorden met een hoofdletter van zijn plaats verdrongen, maar de volgende uitdrukkingen met Zijn Naam erin zullen nog wel enkele eeuwen in onze voertaal blijven hangen:

Aan Gods zegen is alles gelegen.
Alles doen wat God verboden heeft; allerlei ongeoorloofde handelingen verrichten.
Als t God belieft, zo regent het met alle winden; bij God is alles mogelijk.
Vechten als Danil in de leeuwenkuil; zich in een zeer benarde positie bevinden.
Als het van God niet komt, van zijn heiligen ook niet.
Bij God is genade, maar bij hem niet; gezegd van een streng, onbarmhartig man.
Bij God; bij God almachtig.
Daar is niemand volmaakt dan God alleen; om eigen tekortkomingen te verontschuldigen.
Dat verhoede God; dat kere God; ter bezwering van onheil.
Dat zullen wij God en de molenaar laten scheiden; iets onbeslist laten.
De almachtige, eeuwige, genadige God.
De God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob.
De Here, de Heer God; God de Heer.
De lijdensbeker/kelk drinken/ledigen; veel rampspoed ondervinden
De mens wikt, maar God beschikt; wie plannen maakt, rekent met slechte afloop.
De mensen maken de kalender, maar God maakt het weder.
De paden van Jericho bewandelen; zomaar wat rondlopen.
Dertig met God; ter bezwering van het kwaad.
n pot, n God; zij zijn pot en God, voor onafscheidelijke vrienden.
n potje Gods; twee handen op n buik.
elke dag die God geeft, om nadruk te geven aan elk.
Ga met God, bij een afscheid, onder zijn hoede.
God als alwetend, rechtvaardig rechter.
God als helper.
God betere het; God betert; godbetert; hopend op herstel na ramp.
God beware me; God vergeve me; God nog an toe.
God danken op zijn blote knien; heel erg dankbaar (moeten) zijn.
God die voor ons mens geworden is.
God geneest en de dokter trekt het geld.
God geve (gunne); gave God.
God hebbe zijn ziel; bij een overledene.
God helpe u sta u bij, als groet.
God hemelse deugd.
God in Den Haag.
God in den hemel.
God is dood.
God is liefde.
God kastijdt die hij liefheeft.
God lone het je; God zal het u lonen; als dankzegging voor een aalmoes.
God loven, zegenen, vrezen, danken, dienen.
God mag weten waartoe dat dient, in formules ter bekrachtiging van de waarheid.
God noch zijn heiligen vrezen; van God noch zijn gebod weten, goddeloos.
God weet ; God mag weten , als bevestigingsformule waarbij God getuige is.
God weet dat ik waarheid spreek, als uiting van onzekerheid.
God weet waar die sleutel gebleven kan zijn.
God zal me liefhebben; God zal me kraken; verbazing, ongeduld, verontwaardiging.
God zegene u; God schenke u gezondheid en voorspoed; als heilwens.
God zij dank; God zij gedankt, synoniem: goddank.
God zij met ons, God bescherme ons.
God zijn ogen uitsteken; zonder redenen klagen.
God, als de goede.
God, de Schepper, de Geest, het opperwezen van joden en christenen.
God; o God; och God.
Gods lieve tijd.
Gods water over Gods akker/reinsteen laten lopen; geen hand uitsteken.
Goeie God.
Help uzelf, zo helpt u God.
Het is godgeklaagd.
Het is schande voor God, het is zonde voor God; een grote schande.
God helpe u; mooie woorden alleen baten niet.
Hij haalt om een potscherf God en de wereld overhoop; bij kleinigheid wereld bewegen.
Hoe is het Gods ter wereld mogelijk; als uiting van sterke verwondering.
Ieder voor zich en God voor ons allen.
Iemand aan Gods hoede toevertrouwen; als afscheid.
Iemand de levieten lezen; berispen; Leviticus: priesterlijke wetten.
Iemand in Gods heilige bescherming aanbevelen.
Iemand van pontius naar pilatus sturen; iemand van het kastje naar de muur sturen.
Ik schipper naast God; God is de eerste schipper, dan ik pas.
Ik weet er Gods ter wereld niets van; helemaal niets weten.
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
In Gods vrije natuur wandelen; naakt lopen.
In/aan God geloven.
Jahweh, de godsnaam die niet uitgesproken mag worden.
Je zegt niets, maar God hoort je brommen; ook onuitgesproken is je mening duidelijk.
Jezus God toch; als versterking.
Leven als God in Frankrijk; een gemakkelijk leven hebben.
Men kan God niet bedriegen.
Men ziet er geen God of goed mens; het is er eenzaam, zeer afgelegen.
Met God en met ere: langs eerlijke weg, zonder schande.
Mijn ziele Gods.
Op Gods genade.
Spotten met God en zijn gebod; met alles spotten.
Ter ere van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de Drie-eenheid.
Van God los; goddeloos.
Van God noch zure appels weten; nergens iets vanaf weten.
Waar God een kerk sticht, daar bouwt de duivel een kapel; bij iets goeds komt iets kwaads.
Wees God bevolen; als slot van een brief.
Wel God al(le)machtig.
Zich in de armen der heilige vriendschap werpen; zich overgeven.
Zo God wil (en wij leven); als vroom voorbehoud bij beloften.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig; vaste uitdrukking in de eedformule.
Zoals het God behaagt; als uiting van berusting.Terug naar boven


Aan Gods zegen is alles gelegen.

Als het van God niet komt,
van zijn heiligen ook niet.

Dat zullen wij God en de molenaar laten scheiden.

De mens wikt, maar God beschikt.

De mensen maken de kalender,
maar God maakt het weder.

En pot, n God; zij zijn pot en God.

Hij dankt God op zijn blote knien.

God geneest en de dokter trekt het geld.

God kastijdt die hij liefheeft.

Ik vrees God noch zijn heiligen.

God zij dank.

Zij stak God zijn ogen uit
(klagen zonder redenen).

Gods water over Gods akker laten lopen.

Het is godgeklaagd.

Hij haalt om een potscherf
God en de wereld overhoop.

Ieder voor zich en God voor ons allen.

Hij werd van pontius naar pilatus gestuurd.

Ik schipper naast God.

In den beginne schiep God
de hemel en de aarde.

In Gods vrije natuur wandelen; naakt.

Je zegt niets, maar God hoort je brommen.

Zij leefden als God in Frankrijk.

Ik spot met God en zijn gebod.

Hij is van God los; goddeloos.

van God noch zure appels weten.

Waar God een kerk sticht,
daar bouwt de duivel een kapel.
eygen

Site map         Contact               Geschriften             Gedachten

facebook facebook


EYGEN-BOEKEN.be    On-line sinds 25/05/2012      Alle rechten voorbehouden
Versie 8.5          Page update 02/03/2018