De arm der taalwet

Opsporing gezocht


Als je van plan bent een thriller of misdaadroman te schrijven, ben je beter op de hoogte van het reilen en zeilen van het politieapparaat.

Het Openbaar Ministerie, de verdediging en de professionele rechters zijn vertegenwoordigd in de rechtbank. Het parket vervolgt en brengt verdachten van georganiseerde misdaad voor de rechtbank, bijvoorbeeld bij drugshandel, hormonenzwendel, economische, financiële en fiscale misdrijven. Het OM beslist over een vervolging inzake strafbare feiten, vervolgt indien nodig en voert strafvonnissen uit. Het requisitoir van het OM moet schriftelijk of mondeling overgedragen worden.
Het federaal parket bestaat uit procureurs-generaal en voert de leiding over grote misdaadonderzoeken die de grenzen van de gerechtelijke arrondissementen overschrijden. In burgerlijke zaken krijgt het OM op eigen verzoek of op bevel van de rechtbanken of hoven mededeling van de zittingen over burgerlijke vorderingen, de voogdij over minderjarigen en onbekwaamverklaarden of de akten van burgerlijke stand. Het wordt ook gehoord in door het Hof van Cassatie uitgesproken zaken.
In de hiërarchie van het OM staan de procureurs-generaal bij de hoven van beroep boven de leden van hun parket-generaal, de procureurs des Konings en diens substituten van hun rechtsgebied. Advocaten-generaal en substituten-generaal staan de procureurs-generaal bij de arbeidshoven bij. Advocaten-generaal en substituten-procureurs-generaal staan de procureurs-generaal bij de hoven van beroep bij. Advocaten-generaal staat de procureurs-generaal bij het Hof van Cassatie bij.
Substituten staan de procureurs des Konings bij. Substituten-arbeidsauditeurs staan de arbeidsauditeurs bij. Commissarissen van politie of gerechtelijke officieren of agenten bij de parketten staan de substituten bij. De arbeidsauditeur oefent de functies van het OM bij de arbeidsrechtbanken uit. De auditeur-generaal oefent de functies van het OM bij het Militair Gerechtshof uit.
De Koning benoemd de leden van het OM en kan ze ook ontslaan. Zij staan onder het toezicht van het hoofd van het parket waartoe zij behoren en onder het gezag van de minister van Justitie. De krijgsauditeur oefent de functies van het OM bij de krijgsraad uit. De procureur des Konings oefent de functies van het OM bij de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken uit. De procureur-generaal, de arbeidshoven en de hoven van beroep oefenen de functies van het OM bij het Hof van Cassatie uit.
Het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep bestaat uit vijf procureurs-generaal en het stelt de prioriteiten in het opsporings- en vervolgingsbeleid vast. Nationaal-magistraten en federaal-magistraten coördineren en zetten procureurs des Konings aan om samen te werken in grensoverschrijdende dossiers.
Ten onrechte wordt in de rechtssfeer soms het letterlijk Franse 'afstapping ter plaatse…' (descente) gebruikt. In het Nederlands heet dat plaatsopneming, wanneer de rechterlijke macht zich ter plaatste begeeft om zich van omstandigheden en situaties te vergewissen of personen te horen (cf. art. 1007 van het Gerechtelijk Wetboek). Wanneer het parket een onderzoek gaat verrichten van een misdrijf, zegt men dat het zich ter plaatse begeeft (descendre). Wanneer de politie zich onverwacht naar een plaats begeeft om een onderzoek te verrichten of personen aan te houden, noemt men dat een inval (descente). Men kan ook zeggen dat de politie ergens binnenvalt. Bijv. De politie heeft een inval gedaan in een clandestien speelhuis. Toen de politie binnenviel, draaiden er twee roulettetafels.

De volgende politietermen kunnen je misschien op weg helpen of inspireren:

ante-mortem, voor de dood
artikel strafwetboek
autopsie
bereden politie, zwaantjes
bob, bijzondere opsporingsbrigade (bestaat niet meer)
boordradio
calliphoralarven, maden van blauwe vlieg
caseofficer, politieofficier die verantwoordelijk is
commissaris
conduitestaat
de arm der wet, de sterke arm (der wet)
delict
dienst bijzondere recherche, dienst zware delicten
doodsoorzaak
eersteklas scherpschutter
forensieteam, forensisch team
forensisch speurder
georganiseerde misdaad
gerechtelijke politie, gerechtelijk vooronderzoek
grensoverschrijdende criminaliteit
griffier
handboei
het getuigenis
hoofdcommissaris
inspecteur
insubordinatie
jury
justitie
korpschef
labcoördinator
labdeskundige in Neder-over-Heembeek
labtechnici
legitimatiebewijs, legitimeren
logistieke steun
lokaas
Lokale Politie
Lokale Recherche
medisch expert
meester Vekemans, advocaat
meldkamer
modus operandi, werkwijze van moordenaar
onderzoeksrechter, bijgestaan door griffier
op het terrein
openbaar ministerie, de Staat
parket
plaats delict, tatort
politiesteundienst
post-mortem, na de dood
procureur
procureur des Konings
procureur-generaal
profielschets
rechercheteam
rekwisitoor
roestvrijstalen obductietafel, autopsie
roodwit gestreept lint, roodwitlinten
slachtofferhulp
speciaal agent
sporenonderzoek, sporenonderzoekers
straatagent
strafpleiter
substituut, van de procureur des Konings
surveillant
tactisch expert
tactische recherche
technische recherche
traumatisch voorval
vragen om assistentie, wachten op assistentie
wapenstok, uitschuifbaar
zoetige reuk van rottend mensenvleesTerug naar boven


ante-mortem; voor de dood

bereden politie; zwaantjes

boordradio

calliphoralarven; maden van blauwe vlieg

commissaris

conduitestaat

de arm der wet

dienst bijzondere recherche, zware delicten

forensieteam; forensisch team,
forensisch speurder

gerechtelijke politie,
gerechtelijk vooronderzoek

grensoverschrijdende criminaliteit

hoofdcommissaris

inspecteur

insubordinatie

jury, justitie

korpschef

labcoördinator, labtechnici

legitimatiebewijs, legitimeren

logistieke steun

lokaas

lokale Politie, lokale recherche

meldkamer

modus operandi; werkwijze van moordenaar

onderzoeksrechter en zijn griffier

op het terrein

openbaar ministerie, de Staat

parket

plaats delict

politiesteundienst

post-mortem; na de dood

procureur, procureur des Konings,
procureur-generaal

profielschets

rechercheteam

roestvrijstalen obductietafel voor autopsie

roodwit gestreept lint, roodwitlinten

slachtofferhulp

sporenonderzoek

straatagent

strafpleiter

substituut van procureur des Konings

surveillant

tactisch expert, tactische recherche

technische recherche

traumatisch voorval

uitschuifbare wapenstok

rottend mensenvlees ruikt zoet
eygen

Site map         Contact               Geschriften             Gedachten

facebook facebook


© EYGEN-BOEKEN.be    On-line sinds 25/05/2012      Alle rechten voorbehouden
Versie 8.5          Page update 02/03/2018