Spreek het woord als een spreuk

De wijze waarop je iets zegt is een gezegde


De doorsneemens maakt fouten bij het gebruik van gezegden of uitdrukkingen. Een goed idee om hier de juiste vorm van een aantal zegswijzen te belichten:

aan de troon verzaken
aan gene zijde, niet: van gene zijde
aan het einde van je Latijn zijn
aan het lachen maken, niet: brengen
aan iets geloven, ook: in iets geloven
aan lagerwal raken, zijn
aandacht trekken, aandacht vragen, iets onder iemands aandacht brengen
aandacht vergen, niet: aandacht verleggen
aandacht vestigen op iets of iemand, niet: de aandacht op iemand of iets richten
aanzoek of belofte hernieuwen
akkoord zijn, akkoord gaan
alle theorieŽn ten spijt, alle verhalen ten spijt
als bij toverslag, ineens, onverwachts (verdwijnen)
als de dood voor iets zijn
als de gesmeerde bliksem
als een donderslag bij heldere hemel
als puntje bij paaltje komt, toen puntje bij paaltje kwam
andere katten te geselen hebben
andere koek, koffie, thee, niet: een ander paar mouwen
apocalyptische figuur
bij het minste onraad ruiken
bij nader inzien
binnen de kortste keren, in of met de kortste keren
Boudewijn: mijn doorluchtige voorgangers!
daar heb je gelijk aan (handelwijze), daar heb je gelijk in (oordeel)
daar valt geen peil op te trekken
dat houdt geen steek
dat is krak hetzelfde
dat is van later zorg
de beuk erin gooien
de bijeenkomst is om 7 uur, niet: de bijeenkomst zal om 7 uur zijn
de draak met iemand steken
de gang geeft uit op
de hele rimram
de Hof van Eden, een hof van Eden
de jaren zestig, ook: de zestiger jaren
de kat de bel aanbinden
de kim in de avondschemer, schijnbare rand gevormd door de horizon
de kluts kwijtraken, niet: het noorden verliezen
de kogel is door de kerk, de beslissing is gevallen, er is niets meer aan te doen
de kust is veilig, niet: de kust is vrij
de loftrompet over iets of iemand steken
de macht over het stuur verliezen
de middernachtolie verbranden
de muis van je hand
de net-uit-mijn-bedlook
de plaat poetsen
de plak voeren, niet: de plak zwaaien
de proef op de som nemen
de rekening vereffenen
de roep van het avontuur volgen
de spot met iemand drijven
de teerling is geworpen
de voorspelling wordt bewaarheid
de vuurdoop ondergaan, de vuurproef doorstaan
de wens is de vader van de gedachte
drie keer zo groot als, drie keer groter dan
dubbele deur
eelt op je ziel hebben
een glimp opvangen, een glimp opvangen van; hij zag een glimp van
een samenloop van omstandigheden
een slag pareren
een speld in een hooiberg zoeken
een zee van tijd
eens en voor altijd, niet: voor eens en voor altijd
effect op het milieu
er is geen land met hem te bezeilen
er is geen vuiltje aan de lucht, niet: wolkje aan de hemel
er met de schrik afkomen, hij is er met de schrik afgekomen
ergens geen graten in vinden
ergens lucht van krijgen
ergens verzeilen, ergens verzeild raken
gedane zaken nemen geen keer
geen blad voor de mond nemen
geen graten in iets vinden, niet: geen graten in iets zien
geen hulp verlenen aan een persoon in nood, persoon in nood aan zijn lot overgelaten
geen spier vertrekken, niet: zonder verpinken
handelen naar eigen goeddunken
het bekopen
het bij het verkeerde eind hebben
het doel heiligt de middelen
het hazenpad kiezen
het juk afwerpen
het kaf van het koren scheiden
het lachen zal je vergaan
het loodje leggen, aan het kortste eind trekken, sterven
het niet aan zijn hart laten komen
het onderspit delven
het onderste uit de kan willen hebben
het pleit winnen
het slijk der Aarde, geld
hij maakte geen aanstalten om, niet: hij deed geen aanstalten om
hij woont vlakbij/vlak bij een drukke straat, hij kwam dichtbij/dicht bij een frituur
hoge ogen gooien, verwijst naar de ogen van een dobbelsteen
horen en zien vergaan ons, horen en zien verging hem, dat horen en zien ons vergaan
iemand aan de dijk zetten, dat brengt of zet geen zoden aan de dijk, geen aarde
iemand aan de tand voelen
iemand bont en blauw slaan
iemand buiten gevecht stellen
iemand de les lezen, niet: spellen
iemand een koekje van eigen deeg geven
iemand een lesje leren
iemand een veeg uit de pan geven
iemand eerste hulp bieden
iemand het hemd van het lijf vragen
iemand het hof maken
iemand het zwijgen opleggen
iemand iets aan het verstand brengen, niet: iemand iets diets maken
iemand iets op het hart drukken
iemand in de pan hakken
iemand in elkaar slaan
iemand in het nauw drijven
iemand kantje-boord missen
iemand met een kluitje in het riet sturen
iemand met het plat van het zwaard kennis laten maken
iemand mores leren
iemand onder de voet lopen
iemand op een haar na missen
iemand op het goede, rechte pad brengen, niet: slechte, wel: het verkeerde pad gaan
iemand over de kling jagen
iemand over dezelfde kam scheren
iemand pootje haken
iemand ruw bejegenen
iemand tegen zich in het harnas jagen
iemand van haar noch pluim(en) kennen
iemand van zijn melk brengen
iemand zand in de ogen strooien
iemands leven sparen
iemands woorden in de wind slaan
iets doorlezen, niet: iets overlopen
iets in de waagschaal stellen, iets gevaarlijks doen, waagstuk
iets in het schild voeren
iets is in geen velden of wegen te bekennen
iets loopt op de klippen
iets met voeten treden, ook: met de voeten
iets op een duimbreed missen
iets op het spoor zijn, iemand op het spoor komen
iets op je kerfstok hebben, ik wil dat niet op mijn kerfstok hebben
iets te kennen geven
iets uithalen, niet: uitsteken
iets verdwijnt als sneeuw voor de zon, ook: dat smolt als sneeuw voor de zon
iets voor de kiezen krijgen, iets zwaars te verduren krijgen
ik ben de piste uit, ik ben weg
ik ben geschrokken, niet: ik ben/heb me verschoten, of: ik heb me verschrokken
ik ben verschrokken, hij verschrok van zijn zonde, verschrikt
ik kwam als laatste aan, ik kwam het laatste aan, niet: de laatste
ik verwacht iets, niet: aan iets
ik weet er alles van af, niet: ik weet er alles vanaf
in de bovenste schuif liggen
in een oogwenk, niet: in een glimp
iemand een oogwenk geven, een blik van verstandhouding
in het holst van de nacht (verdwijnen)
in het vergeetboek/vergeethoek geraken, in de vergeetput vallen
in het zand bijten
in plaats van, niet: in de plaats van
in rep en roer zijn, niet: in rep en roer staan
je bekomst hebben of krijgen
je gebeente zal hier verbleken, wee je gebeente
je houding jegens
je huid duur verkopen
je kunt er donder op zeggen
je leven veil hebben
je lot bezegelen
je woede koelen op iemand, de woede laten bekoelen, in woede ontsteken, ziedend
jij doet een dode lachen
jij kent hem beter dan mij <> jij kent hem beter dan ik
kastanjes uit het vuur halen
korte metten maken, korte metten met iemand maken, iemand de metten lezen
kost wat kost, (het) koste wat het wil, of kost
lieverkoekjes bakken we niet
mayday, pan pan pan, vliegwezen: probleem met het vliegen, schip in nood, hartaanval
met alle gevolgen vandien, vandien staat niet in de van Dale, dus liever niet.
met beide benen op de grond staan
met de deur in huis vallen
met de staart tussen de benen thuiskomen, niet: met de staart tussen de benen vluchten
met raad en daad bijstaan
met twee woorden spreken, niet enkel 'ja' of 'neen' antwoorden
misdrijven tegen de menselijkheid, niet: misdaden tegen de mensheid
naar iemands hand dingen
niet van de hoed en de rand weten, weten van niets over de vogels en de bijen.
niet veel in de melk te brokken hebben, veel in de pap te brokkelen hebben (BelgiŽ)
niet versagen
om godswil, enkel in bijwoordelijk verband
ontzag inboezemen
op de duur, liever niet: op den duur, niet: ten laatste
op eigen houtje uitvoeren
op het eerste gezicht, niet: op het eerste zicht
op stel en sprong, onbesuisd
oude koeien uit de sloot halen
overstuur zijn
pas op de plaats maken, niet: ter plaatse trappelen
puzzelstukjes in elkaar passen
raadpleging na afspraak, volgens afspraak, niet: op afspraak
rechts heeft voorrang, voorrang rechts, niet: van rechts
rechtschapen zijn
richting aangeven
schateren van het lachen
scheep gaan
scheer je weg
spijkers op laag water zoeken, te veel achter iets onbelangrijks zoeken
stank voor dank krijgen
te communie gaan
the war of the Roses, Shakespeare (the Roses: de familie Rose)
tijd en tij wachten op niemand
tijd nemen, vinden, vrijmaken, niet: tijd maken voor
tot elke prijs handelen, tot elke prijs, ook: te allen prijze
tranen biggelen over de wangen
tuk zijn op iets
tussen de soep en de patatten
uit de school klappen
uiterlijk op, ten laatste op, tegen, niet: uiterlijk tegen, ten laatste tegen
uitgeleefd huis, ik leef mij uit, laten verkrotten
uitgesteld is niet verloren
van bil gaan
van hot naar haar, niet: van hot naar her (verouderd)
van kindsbeen af, ook: van jongs af (aan)
van leer trekken
van tijd tot tijd, bij tijd en wijle, niet: op tijd en stond
van toeten noch blazen weten
van wal steken met
van zins, niet: zinnens
veel stof doen opwaaien
veld winnen
verjaren, jarig zijn
verstek laten gaan, niet verschijnen, niet meewerken, niet komen opdagen, niet optreden
vertellen van, niet: vertellen over
victime de líamour, na duel
victorie kraaien
voet bij stuk houden
voldoening eisen, voldoening geven
volslagen duisternis, Egyptische duisternis, halfduister, niet: halve duisternis
voor geen kleintje vervaard, niet: van geen kleintje vervaard
voor iemand in de bres springen
voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast
wat scheelt u? Wat schort/scheelt eraan? niet: wat scheelt er
weten hoe de vork in de steel zit
ze zei dat ze ons op zou wachten of ons zou opwachten
zich als een duivel in een wijwatervat weren
zich in de nesten werken, in de nesten zitten, iemand uit de nesten helpen
zich meester maken van iets
zich van zijn taak kwijten
zich verantwoordelijk voelen voor mensen (verantwoordelijk), dingen (oorzaak)
zij is groter dan ik, niet: zij is groter dan mij
zijn broek scheuren aan iets
zijn eigen plan trekken, niet: zijn plan trekken
zijn gegeven woord is heilig
zijn stem breektTerug naar boven


Ik was aan het einde van mijn Latijn.

Hij was als de dood voor de bliksem.

Zij had andere katten te geselen.

Ik rook bij het minste onraad.

Zij gooiden er de beuk in.

Hij stak de draak met mij.

Hij bond de kat de bel aan.

De kogel was door de kerk.

Zij stak de loftrompet over haar vriend.

Ik verloor de macht over het stuur.

Hij poetste de plaat.

Zij nam de proef op de som.

Ik volgde de roep van het avontuur.

De teerling was geworpen.

De wens is de vader van de gedachte.

Hij zocht een speld in een hooiberg.

Er was geen vuiltje aan de lucht.

Gedane zaken nemen geen keer.

Het doel heiligt de middelen.

Hij koos het hazenpad.

Het lachen verging hem.

Hij liet het niet aan zijn hart komen.

Zij wilde het onderste uit de kan hebben.

Hij gooide hoge ogen.

Horen en zien vergingen ons.

Hij voelde mij aan de tand.

Ik sloeg hem bont en blauw.

Zij gaf hem een koekje van eigen deeg.

Ik drukte haar op het hart dat ik haar zou helpen.

Hij stuurde mij met een kluitje in het riet.

Hij joeg zijn vijand over de kling.

Ik joeg hem tegen mij in het harnas.

Hij was in geen velden of wegen te bekennen.

Dat smolt als sneeuw voor de zon.

Ik lag bij haar in de bovenste schuif.

Zij verdwenen in het holst van de nacht.

Ik verkocht mijn huid duur.

Hij koelde zijn woede op zijn vader.

Zij haalden de kastanjes uit het vuur.

Ik stond met beide benen op de grond.

Hij kwam met de staart tussen de benen thuis.

Zij hadden niet veel in de melk te brokken.

Ik boezemde hem ontzag in.

Dat voerde hij op eigen houtje uit.

Hij haalde oude koeien uit de sloot.

Hij was rechtschapen.

Zij zocht spijkers op laag water.

Ik kreeg stank voor dank.

Tijd en tij wachten op niemand.

Hij handelde tot elke prijs.

Hij was tuk op fudge.

Hij las een boek tussen de soep en de patatten.

Ik klapte uit de school.

Uitgesteld is niet verloren.

Ik ging van bil met mijn buurmeisje.

Zij trok van leer tegen haar leerkracht.

Ik weet van toeten noch blazen.

Hij stak van wal met zijn verhaal.

Zijn experimenten deden veel stof opwaaien.

De noordelijken kraaiden victorie.

Ik hield voet bij stuk.

Hij was voor geen kleintje vervaard.

Ik sprong voor mijn vriendinneke in de bres.

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast.

Zij wisten hoe de vork in de steel zit.

Hij weerde zich als een duivel in een wijwatervat.

Hij had zich in de nesten gewerkt.

Ik maakte me meester van de reddingsboei.

Zij kweet zich van haar taak als nooit tevoren.

Ik scheurde mijn broek aan de belegging.

Ik trok mijn eigen plan wel.
eygen

Site map         Contact               Geschriften             Gedachten

facebook facebook


© EYGEN-BOEKEN.be    On-line sinds 25/05/2012      Alle rechten voorbehouden
Versie 8.5          Page update 02/03/2018