B E S T E L    D E    B O E K E N    V A N    K R I S    E N    A B O N N E E R    J E    O P    H E T    T I J D S C H R I F T    V A N    H U B E R T :    W E I R D O'S

Eigenaardig

Bio-Biblio


Van 1991 tot 2007 werkte Hubert Van Eygen (° Maaseik, 18 augustus 1961) als parlementair medewerker voor Hubert Brouns. Daarna werd hij beleidsmedewerker van burgemeester Jo Brouns van Kinrooi. Maar dat wil niet zeggen dat de politiek alles heeft overheerst, in tegendeel. Hij is gehuwd met Miet Lemmens, verpleegkundige A1, hoofd Wit-Gele Kruis Maaseik-Kinrooi, en vader van Bert (1988), Sofie (1989) en Sara (1992).

Opleiding


1973-1979: College van het Heilig Kruis, Maaseik (wetenschappelijke B)

1979-1983: KU Leuven, Licentiaat in de Germaanse Filologie eindverhandeling: Volkskundige elementen in het werk van Theodoor Sevens

1982-1983: KU Leuven, Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijsBeroepsloopbaan


1983-1984: leraar ad interim Nederlands/Engels, Technisch Instituut Sint-Jansberg en College Heilig Kruis, Maaseik

1984-1986: gewetensbezwaarde - persverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen

1986-1987: vrijwilliger Amnesty International Vlaanderen

1987: wetenschappelijk medewerker in het kader van de Nederlandse Taalunie “Certificaat Nederlands 1987”, Université Catholique de Louvain la Neuve

1987: regionaal redacteur vrije radio Sinjaal, Infomedia vzw, Leuven

1987-1990: productieverantwoordelijke weekblad Koerier, Limedia nv, Genk

1990-1991: vrijwilliger PWA-Kinrooi als leraar Engels voor volwassenen

1990: leraar ad interim Nederlands/Engels, Instituut Heilig Graf, Kinrooi

1991: leraar ad interim Nederlands/Engels, Vrije Humaniora Sint-Ursula, Maaseik en Biotechnicum, Bocholt

1991: hoofdmonitor speelpleinwerking Kinrooi, OCMW-Kinrooi

1991-1995: persverantwoordelijke, gemeente Kinrooi (halftijds)

1991-1994: parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (halftijds)

1995-2004: parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (voltijds)

2004: bediende-medewerker Hubert Brouns, Unitas vzw, Brussel

2004-2007: parlementair medewerker, Vlaams parlement Brussel


De twee Huberts: Brouns en Van Eygen

2008-: beleidsmedewerker gemeente Kinrooi en medewerker burgemeester Jo Brouns


De Brounsen en Van Eygen met hun echtgenoten

Bestuursfuncties


1986-: hoofdredacteur/uitgever Weirdo’s, literair (k)wartaalschrift

1992-: voorzitter culturele raad gemeente Kinrooi

1995-: secretaris CD&V-Kinrooi

1999-2004: voorzitter oudercomité Nelisveld Kinrooi

2001-: voorzitter beheersorgaan plaatselijke openbare bibliotheek Kinrooi

2002-: voorzitter werkgroep monumentenzorg & naamgeving Kinrooi

2007-: bestuurslid VVV-Kinrooi

2008-2009: pr-verantwoordelijke en lid stuurgroep Europees Schutterstreffen Kinrooi 2009

2010-2013: lid werk- en stuurgroep intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed tussen Maas en Kempen (samen met Bree, Maaseik en Opglabbeek)

2011-: lid provinciale stuurgroep WO I in Limburg

2011-2012: lid stuurgroep Geistingen Rozendorp

2014-: lid gemeentelijke werkgroep WO I in Kinrooi

2014-: voorzitter beheersorgaan ontmoetingscentrum De Stegel te Molenbeersel

Publicaties in boekvorm


1982: Tussen blad en pen (gedichten) in eigen beheer, Leuven

1983: Onmiddellijk ervaren en cultureel geconditioneerd symbool, een relativerende blik op de werkelijkeid (gedichten) in eigen beheer, Leuven

1984: Initiatief, twee jaren literair amusement doorgelicht (van kiem tot kaktus) in eigen beheer, Leuven

1984: Alternantie, van sociale actie tot lach (en even blijven hangen bij kunst en vlucht, gedichten) in eigen beheer, Leuven

1985: Gevangen gedichten, Nioba, Lier

1986: Gevangen gedichten, Nioba, Lier, 2de druk

1986: De nieuwe tachtigers (ik ben gevangen in de korst van ellende), 25 jonge Vlaamse dichters, een bloemlezing (gedichten), Clumzy, Lier

1988: Als het leven een gedicht is… dan rijm ik liever niet, Nada, Antwerpen, (gedichten, samen met Frank Moyaert)

1990: Voorlopig testament (schuttingverzen 1986-1989), Dilbeekse Cahiers, Dilbeek

1991: En de boer, hij ploegde voort…, 25 jaar Davidsfonds-Kinrooi, Davidsfonds-Kinrooi

1993: 20 jaar CVP-Kinrooi, Jubileum-uitgave Zeg-Kinrooi

1995: Het kind in de veewagen naar nergens (gedichten), Weirdo’s/Artforum, Kinrooi

1995: Kijken naar kunst uit Kinrooi (samensteller), Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele raad, Kinrooi

1996: Totaal Kultuur Kinrooi, Unity (samensteller), Winnaars Junior Journalist-wedstrijd en Magistraal Marginaal-wedstrijd, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, nr. 10 in de reeks Hartenvier

1997: Scherven, Artforum vzw, Leuven, Harlekino-reeks nr. 2

1998: Scherven van steeds dezelfde spiegel (jaarboek van een coulisse-figuur), voor de Berlijnse muur en andere brokstukken in eigen beheer, Kinrooi

1998: Mathieu Brouns o.s.c. (bio-bibliografie), Limburgse Monografieën, Lummen

1998: Theodoor Sevens (1848-1927), Van ‘Kinders menke’ tot groot Vlaming! (kijkboek), Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

1998: Is de dichter een dwaas? Het verhaal van de lonesome loser 1980-1998 (gedichten) in eigen beheer, Kinrooi

2000: Kinrooise VerBEELDing (samensteller), Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2001: Kinrooi 40 - 61 (samensteller), Jaarboek van de Kinrooise 40-jarigen, in eigen beheer, Kinrooi

2002: Kinrooi in beeld (samensteller), Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2003: Jaak Langens (bio-bibliografie), Limburgse Monografieën, Lanaken

2003: Kinrooi steengoed, Open Monumentendag 14 september 2003, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2006: Kinrooi beschermd monument (al eeuwen in beweging), Monumentenfietstocht n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2006: Ophoven-Geistingen, al eeuwen in beweging (monumentenroute voor kinderen) n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2000-2006: Gewoon goddelijk weird (gedichten), Weirdo’s, Kinrooi, 2007, 68 p. (met cd over 20 jaar Weirdo’s), nr. 76 van het literair (k)wartaalschrift Weirdo’s

2008: 50 jaar Theodoor Sevensstraat & Theodoor Sevensbibliotheek te Kinrooi, Theodoor Sevensbibliotheek, Kinrooi, 24 p.

2010: De dodendraad aan de grens te Kinrooi (samen met Lei Wolters), Geschied- en heemkundige kring Kinrooi vzw, 32 p. (nr. 11 in de reeks Hartenvier), 2de druk: december 2011

2011: Trots op Kinrooi (samen met Mathieu Kunnen en Eddy Smeets) (n.a.v. de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi), gemeente Kinrooi, 158 p.

2016: De dodendraad aan de grens te Kinrooi (herwerkte editie), samen met Lei Wolters, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi en Culturele Raad gemeente Kinrooi, 40 p.

2016: Kinrooi op z'n best (tijdloze beelden uit Kinrooi 1903-2016), gemeente Kinrooi, 160 p.

2019: Thuis komen (in de chaosmos), De Scriptomanen van Patrick Bernauw, 107 p.

Diverse brochures en krantjes

(in het kader van de winnaars Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds)

1995: Goed Nieuws Krant (samensteller)      1997: Jeugd'cent'iment (samensteller)1998: Een onbeschrijflijk gevoel (samensteller)      2000: De Junior Journalist: Nieuwe tijden2002: De Junior Journalist Reiskrant  2003: De Andere Kant-Krant  2004: De Liefde/Ruzie-krantPublicaties in verzamelwerken en tijdschriften


Gedichten, essays, recensies enz. sinds 1982 in een groot aantal tijdschriften zoals:

mensenrechtenmagazines: Aida-Newsletter, Amnesty Nieuws, Pen-tijdingen, Spoedaktienieuws, Svejk, WUS

heemkundige tijdschriften: Dao raostj get, het čzendröpke

literaire/culturele tijdschriften en bloemlezingen: Appel, Bries, Davidsfonds-Kinrooi, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Fantastische Vertellingen, Gierik/NVT, Gist, Het Visnet, Met vriendelijke groet 4, Initiatief, Kruispunt, Leuvense Letters, Muzisch Meerdaal, Nioba, Oostland, Plinius, Poer, Poëziekrant, Poëzieschrift, Point, Portulaan, Randschrift, ‘t Kandelaartje, ‘t Kofschip, Vlaanderen, Weirdo’s, Wel, Yang

studenten- en schoolbladen: Assumpties, De Schakel, Skapade, ‘t Germaantje, ‘t Is Tijd

informatie-magazines: Brouns-info, De Nieuwe, De Rode Vaan, Gemeente-info Kinrooi, Zeg-Kinrooi, CD&V-Direct Kinrooi

reclamebladen: Jet Magazine, Koerier, ‘t Snuffelblaad, Vitrine

jeugdmagazines: Top

televisiebladen: Telepro

2005: opname in 'Schrijvend over Leuven' (samenstelling Ivo Dekoning), Erfgoedcel Leuven

2006: opname in 'Panorama van de KVLS' (1936-2006), KVLS

2007: 'Hubert Van Eygen blijft dapper bezig in de marge' van Bert Bevers in Poëziekrant,jrg. 31, nr. 6, september

2008: opname van gedicht in de bloemlezing ‘Hotel New Flanders’ van Dirk van Bastelaere

2008: opname cyclus gedichten in Oostland nr. 175 en Jubileum-Ledenboek KVLS, 75 jaar Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers (1936-2011)

2010: opname twee gedichten in Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 28, nr. 109, winter

2011: 'Vrijwilliger van de maand' in Ampersand, ledenblad van CD&V, jrg. 11, april

2014: opname twee gedichten in Oostand 198 in kader van het project ‘WO I – in woord en beeld’, gedichten van KVLS-leden bij schilderijen van ModamskeMedewerking aan publicaties


1998: 'Historische schets schutterij Sint-Martinus Kinrooi' en gedicht 'Weg gaan' in OLS-gids 1998, Kinrooi

2001: artikel 'De band met het verleden' in 'Zo was Donaat Snijders', G. Gerits, R. Janssen & W. Rosiers

2001: 'Geschiedenis Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus Dorp Molenbeersel'

2003: gedicht 'Kčsing' in OLS-Gids 2003, Kessenich

2008: De Maashoorn, toeristisch-recreatief grensoverschrijdend kaderplan, gemeenten Kinrooi, Leudal, Maasgouw, Weert i.s.m. Regio Noord- en Midden-Limburg, 24 p.

2008: wandelbrochure Kessenich, Neeritter en Thorn, Drie eigenaardig veelzijdig, Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 32 p.2011: Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Musea en heemkundige verenigingen in Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek, Erfgoed tussen Maas en Kempen, 18 p.2012: Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Activiteitenkalender met o.a. Erfgoeddag 2012 Bree, Opglabbeek, Kinrooi, Maaseik, 14 p.

2012: gedicht 'Papa' in Poëziegazet van KVLS t.g.v. poëziedag 2012

2014: cultuurbrochure Kessenich en de drie eigen, drie eigenaardig veelzijdig, Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 36 p.

Redacties


1979-1983: redacteur studentenblad ‘t Germaantje, Leuven1982-1983: uitgever studentenblad Assumpties, Leuven1982-1989: redacteur literair tijdschrift Initiatief, Wommelgem1983-1984: eindredacteur leerlingenblad ‘t Is Tijd, Maaseik

1985-1986: eindredacteur Weekly Update Service AI Vlaanderen

1986-1992: redacteur Amnesty Nieuws

1986-1987: redacteur Aida-Newsletter

1986-: uitgever literair (k)wartaalschrift Weirdo’s

1987: freelance medewerker Jet Magazine

1988-1990: vaste rubrieken ‘Schrijvend Limburg’ en ‘Vers’ in Koerier

1991-1994: eindredacteur Gemeente-info Kinrooi

1991-1993: redacteur ‘t Snuffelblaad, Kinrooi

1992-: eindredacteur Zeg-Kinrooi, KNUS, CD&V-Direct Kinrooi en Brouns-info

1993-1995: redacteur Vitrine

1995-: eindredacteur GCR-Nieuwsbrief

1997: medewerker televisiemagazine Telepro

Tentoonstellingen, wedstrijden, realisaties en manifestaties

(organisatie en/of medewerking)

1993: Open Monumentendag Kessenich

1994-1999: diverse edities van de literaire wedstrijd ‘Magistraal Marginaal’

1994-2005: organisator van de Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds

1995: Kijken naar Kunst uit Kinrooi (tentoonstelling)

1996: Totaal Cultuur Kinrooi (tentoonstelling)

1996: Drie Kinrooise Culturele Ambassadeurs

1998: Schrijvend Kinrooi (tentoonstelling)

1998: Theodoor Sevens-herdenking

2000: Kinrooise verbeelding (tentoonstelling)

2001: Kinrooise Cultuur Kriebels & Dag van de Kinrooise Vrijwilliger

2002: Megafestatie Made in Kinrooi met tentoonstelling 'Kinrooi in beeld'

2003: Open Monumentendag Kessenich

2005: Opening rotonde Kinrooi, wedstrijd beeld rotonde, tentoonstelling

2004-2006: Permanente tentoonstelling in vitrinekast gemeentehuis Kinrooi

2006: Kinrooi in beweging

2008-2015: opvolging, medewerking, begeleiding diverse archeologische opgravingen in Kinrooi (o.a. Slichtenhof, Luiteheide, Meytersveld, oude kapel Kinrooi, enz.)

2008: digitalisering, inventarisering van de verzameling Jan Geerkens in het Erfgoeddepot van de gemeente Kinrooi van 2008 tot …

2008: mede-organisator Open Monumentedag Maasstraat Ophoven

2009-2013: Mede-organisator ‘Kessenich Smakelijk Grensgeval

2010: mede-realisator 'dodendraad' te Molenbeersel, 2010

2010: tentoonstelling verzameling Geerkens tijdens Open Bedrijvendag in gemeentehuis Kinrooi

2011: tentoonstelling en wedstrijd 'Trots op Kinrooi' n.a.v. 40 jaar fusiegemeente Kinrooi

2012: onthulling gedicht 'averechts' in het Mariapark te Geistingen n.a.v. Geistingen Rozendorp

2014: tentoonstelling ‘WO I in Kinrooi’, Nacht van de Geschiedenis, 2014

2014-2015: tentoonstelling ‘WO I – in woord en beeld’ i.s.m. Modamske en Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers

2014: permanente tentoonstelling verzameling Jan Geerkens in De Kemies (oud douanekantoor) te Kessenich

2019: op 29 maart 2019 stelt Hubert Van Eygen zijn nieuwste dichtbundel voor:

THUIS KOMEN (in de chaosmos)

Locatie: gemeenschapscentrum De Stegel te Kinrooi (Weertersteenweg 363)Terug naar boven

Klik op titel of afbeelding om .pdf te downloaden


1982: Tussen blad en pen (.pdf)


1983: Onmiddellijk ervaren en
cultureel geconditioneerd symbool (.pdf)


1984: Initiatief
van kiem tot kaktus


1984: Alternantie, van sociale actie tot lach
en even blijven hangen bij kunst en vlucht (.pdf)


1985: Gevangen gedichten
Uitgeverij Nioba, Lier (.pdf)

1986: Gevangen gedichten
Uitgeverij Nioba, Lier, 2de druk (.pdf)


1986: De nieuwe tachtigers
25 jonge Vlaamse dichters, een bloemlezing (.pdf)1988: Als het leven een gedicht is…
Uitgeverij Nada, Antwerpen (.pdf)


1990: Voorlopig testament (schuttingverzen 1986-1989)
Uitgeverij Dilbeekse Cahiers, Dilbeek (.pdf)


1991: En de boer, hij ploegde voort…
25 jaar Davidsfonds-Kinrooi bij Davidsfonds-Kinrooi (.pdf)


1993: 20 jaar CVP-Kinrooi
Jubileum-uitgave Zeg-Kinrooi (.pdf)


1995: Het kind in de veewagen naar nergens…
Uitgeverij Weirdo’s/Artforum, Kinrooi (.pdf)


1995: Kijken naar kunst uit Kinrooi
Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars (.pdf)


1996: Totaal Kultuur Kinrooi, Unity
Winnaars Junior Journalist- en Magistraal Marginaal-wedstrijd (.pdf)


1997: Scherven
Uitgeverij Artforum vzw, Leuven (.pdf)

1998: Scherven van steeds dezelfde spiegel
Jaarboek van een coulisse-figuur (.pdf)

1998: Mathieu Brouns o.s.c. (bio-bibliografie),
Limburgse Monografieën, Lummen (.pdf)


1998: Theodoor Sevens (1848-1927),
Van ‘Kinders menke’ tot groot Vlaming! (.pdf)


1998: Is de dichter een dwaas?
Het verhaal van de lonesome loser 1980-1998 (.pdf)


2000: Kinrooise VerBEELDing
Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars (.pdf)


2001: Kinrooi 40 - 61
Jaarboek van de Kinrooise 40-jarigen


2002: Kinrooi in beeld
Catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars (.pdf)


2003: Jaak Langens (bio-bibliografie)
Limburgse Monografieën, Lanaken (.pdf)


2003: Kinrooi steengoed, Open Monumentendag
Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi (.pdf)


2006: Kinrooi beschermd monument
Monumentenfietstocht n.a.v. Kinrooi in Beweging (.pdf)

2006: Ophoven-Geistingen
Al eeuwen in beweging (.pdf)

2000-2006: Gewoon goddelijk weird
W076 met cd over 20 jaar Weirdo’s (.pdf)


2008: 50 jaar Theodoor Sevensstraat &
Theodoor Sevensbibliotheek te Kinrooi (.pdf)


2010: De dodendraad aan de grens te Kinrooi
Geschied- en heemkundige kring Kinrooi vzw (.pdf)


2011: Trots op Kinrooi
n.a.v. de 40ste verjaardag van de fusiegemeente (.pdf)


2012: onthulling gedicht 'Averechts' in het Mariapark
n.a.v. Geistingen Rozendorp


2016: De dodendraad aan de grens te Kinrooi
Herwerkte editie (.pdf)


2016: Kinrooi op z'n best
Tijdloze beelden uit Kinrooi 1903-2016


2019: Thuis komen (in de chaosmos)
10de dichtbundel

Thuiskomen

eygen

Site map         Contact                Geschriften                    Abonneer nu

facebook facebook

hubert.vaneygen@skynet.be      Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi
© EYGEN-BOEKEN.be         On-line sinds 25/05/2012          Alle rechten voorbehouden
Versie 8.4               Page update 03/02/2018