Manifeste vertoningenDe afgehandelde agenda


Weirdo's zit niet stil en trekt er regelmatig op uit. Op locatie en op de baan gaan ze niets uit de weg om het Weirde Woord aan de man te brengen. Voorstellingen van dichtbundels en boeken, het uitbazuinen van gedichten, ze doen het allemaal. Jaren later komen ze erachter dat ze véél te weinig foto's hebben genomen. Na veel gezoek en gevloek hebben ze toch hun prille geschiedenis kunnen samenstellen, en de levensloop van Weirdo's vullen ze blijvend aan met beeldflarden van hun literaire manifestaties.
  Hubert gaat stug door met het uitgeven van zijn tijdschrift Weirdo’s. Meer dan drie decennia lang schopt hij tegen de schenen van instanties die navelliteratuur promoten en biedt hij de gewone man de mogelijkheid aan om zijn creaties Vlaanderenkundig te maken. Zo’n doorzettingsvermogen moet je belonen. Schrijf eens een gedicht en stuur het naar hem; het hoeft niet te rijmen.

15/01/2023

Foto Foto

50 jaar CD&V-Kinrooi in 50 foto's

Tijdens het nieuwjaars- ontbijt van CD&V-Kinrooi stelt Hubert Brouns de brochure 50 jaar CD&V-Kinrooi in 50 foto's voor die werd samengesteld door zijn gewezen parlementair medewerker Hubert Van Eygen (1991-2017).

25/06/2022

Foto

Hubert Van Eygen stelt zijn boek Het geheugen van Kinrooi voor op het bastion te Kessenich tijdens het feest van 50 jaar Kinrooi, een jaar later dan gepland vanwege de coronapandemie. Daarin schetst hij een eigenzinnig beeld van de wortels waaruit het dorp groeide. Alle items die aan bod komen, houden verband met het gemeentelijk archief en het erfgoeddepot. Door al die flarden uit het verleden samen te zetten, zorgt hij voor een totaalbeeld van de plattelandsgemeente die in 1971 ontstond door de samenvoeging van 4 gemeenten of 5 kerkdorpen. Foto
Dit boek is het sluitstuk van een geschiedkundige trilogie van Kinrooi die begon in 2011 met Trots op Kinrooi (geschiedenis van de fusie) waarna in 2016 Kinrooi op z’n best volgde (367 prentkaarten over Kinrooi. Het is uitgegeven door de gemeente Kinrooi, kost 20 euro en is verkrijgbaar in het Kinrooise gemeentehuis, gemeenschapscentrum De Stegel, de bibliotheek, Visit Kinrooi en de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi. Foto

BESTEL
Het geheugen van Kinrooi

Stort 20 euro (Kinrooi) of 27 euro (buiten Kinrooi) op BE09 0682 1401 4157 van de gemeentelijke culturele raad, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi, met vermelding geheugen.

Jo Brouns: Wat is het geheugen van Kinrooi? Een tijdsdocument? Nee, het is méér. HJe vindt het ook in gebouwen, in beelden, in foto’s, in kiezelsteentjes en vooral in mensen.
Hubert Van Eygen: Een volledige geschiedenis schrijven van Kinrooi is zeker niet de bedoeling. Aan de hand van voorwerpen, documenten, foto’s en kaarten uit het gemeentelijk archief én het erfgoeddepot laten we je kennismaken met wat Kinrooi heeft gemaakt tot wat Kinrooi nu is. We stellen je een aantal items voor waardoor je kan proeven van je afkomst en waardoor je misschien zin krijgt om verder te zoeken naar wie je werkelijk bent en wie je wil zijn.

30/01/2020

Foto

Vlaams volksvertegen- woordiger en burge- meester van Kinrooi Jo Brouns leest een gedicht van Hubert voor in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement.

04/10/2019

Foto

Geert Peeten stelt zijn Zwart-wit denken voor in de bibliotheek van Neerpelt, geflankeerd door Steven de Rie (links) en Hubert Van Eygen (rechts).

29/03/2019

Foto

Hubert Van Eygen stelt zijn 10de dichtbundel THUIS KOMEN (in de chaosmos) voor in De Stegel te Kinrooi. Met behulp van oude prentkaarten van plaatsen die belangrijk in zijn leven zijn geweest, behandelt hij thema's zoals kruispunten, wortels, takken, deuren, woorden en beelden, stemmen en resten. Ondertussen confronteert hij de luisteraars met de duivel, god (uiteraard), de onbekende soldaat, voorouders, politiek, Nelson Mandela en de belastingbrief. Mensen die Hubert hebben geholpen om na al die jaren weer thuis te komen, dragen gedichten uit de bundel voor. Tussendoor weerklinkt stevige muziek van Seal, AC/DC, Halestorm, Nickelback én Within Temptation. Foto
De bundel is een synthese van bijna 40 jaar dichterschap. Hubert publiceert de gedichten in Weirdo's en andere tijdschriften, van 2007 tot 2018. Ze symboliseren zijn zoektocht naar het uiteindelijke doel, de kosmos, dat - wonder boven wonder - helemaal niet veraf ligt van het startpunt, de chaos. Ontwerper van de voorpagina is Steven de Rie, de uitgevers zijn de Scriptomanen van Patrick Bernauw.
Foto
Bestel THUIS KOMEN door 20 euro te storten op BE91 7352 1514 5176 (Hubert Van Eygen).

Presentatie

Bladervenster↓


06/10/2016

Foto

Kinrooi op z'n best, winnaars van de fotowedstrijd en de verzamelaars van prentkaarten die meewerkten aan: beeldbank van Kinroois onroerend erfgoed.

15/05/2015

Foto

Hubert Van Eygen bij de officiële opening van Slichtenhof te Molenbeersel als nieuwe vestiging van de Geschied- en heemkundige kring van Kinrooi.

12/04/2015

Foto

Samen met Edith Oeyen in De Stegel te Molenbeersel tijdens de opening van de tentoonstelling WO I – in woord en beeld in samenwerking met Modamske en de KVLS.

25/10/2014

Foto

Samen met Loes Van den Heuvel (FC De Kampioenen) in De Stegel te Molenbeersel.

07/08/2014

Foto

Hubert Van Eygen samen met Steven de Rie in zijn studio te Antwerpen.

07/08/2014

Foto

Youri Vankerckhove, Steven de Rie, Hubert Van Eygen en Ludo Noens na de begrafenisplechtigheid voor Frank Moyaert (1963-2014) op het Schoonselhof te Antwerpen.

07/01/2014

Foto

Allereerste vergadering van de Kinrooi culturele raad in het gemeenschapscentrum De Stegel te Molenbeersel.

13/04/2013

Foto

Viering van Hubert Van Eygen naar aanleiding van zijn 20-jarig voorzitterschap van de culturele raad, met schepen van cultuur Sylvie Vanmontfort en Jo Brouns.

17/12/2012

Foto

Hubert Van Eygen, samen met Jo en Hubert Brouns, na de eedaflegging van Jo als burgemeester van Kinrooi bij de gouverneur.

23/06/2012

Foto

Burgemeester Hubert Brouns onthult het Rozengedichtvan Hubert Van Eygen in het Mariapark tijdens de feesten rond Geistingen Rozendorp.

17/09/2011

Foto

Hubert Van Eygen deelt het boek Trots op Kinrooi uit aan de prominenten, waaronder de burgemeester van Maaseik en de ereburgemeester van Kinrooi Theo Schoofs.

17/09/2011

Foto

De winnaars van de wedstrijd Trots op Kinrooi, georganiseerd naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi, samen met minister van cultuur Joke Schauvliege.

17/03/2010

Foto

Hubert Van Eygen, als Duitse soldaat, bij de opening van de reconstructie van de Dodendraad te Molenbeersel.

27/06/2009

Foto

Hubert Van Eygen, samen met John Heuzel en z'n echtgenote, in Brugge bij de voorstelling van het laatste nummer van het literair tijdschrift Kruispunt.

17/05/2008

Foto

Onthulling van het gedicht In Limburg van Theodoor Sevens in de kapel tegenover zijn geboortehuis (50ste verjaardag van de Sevensstraat).

25/01/2007

Foto

Hubert Van Eygen signeert zijn bundel Gewoon Goddelijk Weird in de Kinrooise bibliotheek.

25/01/2007

Foto

Voorstelling dichtbundel Gewoon Goddelijk Weird in de Kinrooise bibliotheek met o.a. Nathalie Janssens (hoofdbibliothecaris) en Jacky Daemen (schepen van cultuur).

2006

Foto

Hubert Van Eygen stelt zichzelf voor na 20 jaar nachtwerk tegen het normaaldom. Je zou er slechter kunnen uitzien.

2004

Foto

Medeoprichter Steven de Rie wervelt door het klaslokaal tijdens één van zijn vele stripworkshops.

2002

Foto

Medeoprichter Frank Moyaert portretteert zichzelf.

28/04/2000

Foto

De Kinrooise culturele raad organiseert in de raadzaal van het gemeentehuis de manifestatie Kinrooise verBEELDing. Tijdens de openingsdag worden de winnaars bekend gemaakt van de Marginaal naar het volgende millenium-wedstrijd. Achilles Surinx behaalt de 1ste prijs.

08/03/1998

Foto

De Kinrooise culturele raad organiseert in zaal De Vroenhof te Geistingen de manifestatie Schrijvend Kinrooi, waar de prijzen van de 3de Magistraal Marginaal-wedstrijd worden uitgereikt. V.l.n.r. Hubert Van Eygen, Hilde Bijnens, Greet Bilsen, Arno Kerkhofs, Edith Oeyen, Jaak Schaekers en Nele Warson.

01/04/1996

Foto

Nele Warson (toen nog maar 12 jaar) wint de 1ste prijs in de tweede Magistraal Marginaal-wedstrijd van Weirdo's. Op de achtergrond links zie je Pierre Van Laeken, winnaar van de eerste Magistraal Marginaal-wedstrijd, en rechts Stefan Boonen, toen afgevaardigde van Artforum maar nu gevierd schrijver van kinder- en jeudboeken.

26/04/1996

Foto

Miet Lemmens, echtgenote van Hubert Van Eygen, is al 27 jaar corrector én criticus van Weirdo's.

26/04/1996

Foto

Hubert Van Eygen stelt Totaal Kultuur Kinrooi voor in de raadzaal van het Kinrooise gemeentehuis. Tijdens deze manifestatie worden de winnaars bekend gemaakt van de tweede Magistraal Marginaal-wedstrijd van Weirdo's.

18/11/1994

Foto

De winnaars van de 1ste Marginaal Magistraal-wedstrijd in de Kinrooise parochiezaal. V.l.n.r. afgev. Artforum, S. Creemers, N. Donné, H. Van Eygen, H. Janssens, A. Kerkhofs, P. Van Laeken, K. Bosmans en J. Poukens.

1991

Foto

Hubert Van Eygen stelt zijn dichtbundel Voorlopig testament voor aan het Kinrooise schepencollege. Zo komt hij onrechtstreeks in de gemeentepolitiek terecht. V.l.n.r. T. Beijnsberger, H. Brouns, F. Hermans, H. Van Eygen, P. Vanmontfort, M. Lemmens en L. Henckens.

1989

Foto

Hubert Van Eygen en Frank Moyaert zitten samen in een Leuvens café. Het is opmerkelijk hoe vaag herinneringen kunnen worden als het bier rijkelijk vloeit.

1987

Foto

De redactie van Initiatief in een café in Wommelgem: Hubert Van Eygen in gesprek met Gert de Borger, op de achtergrond o.a. Peter-Paul Dirickx en Patrick Bernauw.

1987

Foto

Een deel van de redactie van Initiatief in een café in Wommelgem: Dirk Biddeloo (broer van Karel, tekenaar van de Rode Ridder), Guy Didelez (nu bekend van jeugd- en thrillerschrijver) en Dirk Tits.

01/05/1987

Foto

Kris Van Eygen fotografeert medeoprichter Frank Moyaert (foto verschijnt in het 2de nummer van Weirdo's).

13/12/1986

Foto

Patrick Bernauw en Hubert van Eygen stellen in de Blauwe Schuit te Leuven De Nieuwe Tachtigers voor. Op dezelfde avond wordt het eerste nummer van Weirdo's te koop aangeboden.

1985

Foto

Hubert Van Eygen leest enkele gedichten voor in de facbar van Wijsbegeerte en Letteren te Leuven.

1983

Foto

De éérste en enige foto van de oer-redactie van het literair tijdschrift Initiatief, in Leuven in de buurt van de universiteitsbibliotheek. V.l.n.r. Leo Jansegers, Frits Crombez, Peter-Paul Dirckx, Chris Derdeyn, Dirk Tits en Hubert Van Eygen.

Terug naar boven

FotoSitemapGeschriftGeschiedGedicht
Familie    ManifestAbonneer     Kris

Foto Foto

© EYGEN-BOEKEN.be
Online sinds 25/05/2012
hubert.vaneygen@skynet.be
Alle rechten voorbehouden
V12.01 Mobile Pagedate 24/12/2023