Eygen aardighedenBio-Biblio


Bladervenster - PDF download↑


Van 1991 tot 2007 werkte Hubert Van Eygen (į Maaseik, 18 augustus 1961) als parlementair medewerker voor Hubert Brouns. Daarna werd hij beleidsmedewerker van burgemeester Jo Brouns van Kinrooi. Maar dat wil niet zeggen dat de politiek alles heeft overheerst, in tegendeel.
  Hij is gehuwd met Miet Lemmens, verpleegkundige A1, hoofd Wit-Gele Kruis Maaseik-Kinrooi, en vader van Bert (1988), Sofie (1989) en Sara (1992).

Opleiding

1973-1979
College van het Heilig Kruis, Maaseik (wetenschappelijke B)

1979-1983
KU Leuven, Licentiaat in de Germaanse Filologie eindverhandeling: Volkskundige elementen in het werk van Theodoor Sevens

1982-1983
KU Leuven, Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs

Beroepsloopbaan

Foto

1983-1984
Leraar ad interim Nederlands/Engels, Technisch Instituut Sint-Jansberg en College Heilig Kruis, Maaseik

1984-1986
Gewetensbezwaarde - persverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen

1986-1987
Vrijwilliger Amnesty International Vlaanderen

1987
Wetenschappelijk medewerker in het kader van de Nederlandse Taalunie Certificaat Nederlands 1987, Universitť Catholique de Louvain la Neuve

1987
Regionaal redacteur vrije radio Sinjaal, Infomedia vzw, Leuven

1987-1990
Productieverantwoordelijke weekblad Koerier, Limedia nv, Genk

1990-1991
Vrijwilliger PWA-Kinrooi als leraar Engels voor volwassenen

1990
Leraar ad interim Nederlands/Engels, Instituut Heilig Graf, Kinrooi
Foto

De twee Huberts: Brouns en Van Eygen


1991
Leraar ad interim Nederlands/Engels, Vrije Humaniora Sint-Ursula, Maaseik en Biotechnicum, Bocholt

1991
Hoofdmonitor speelpleinwerking Kinrooi, OCMW-Kinrooi

1991-1995
Persverantwoordelijke, gemeente Kinrooi (halftijds)

1991-1994
Parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (halftijds)

1995-2004
Parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (voltijds)

2004
Bediende-medewerker Hubert Brouns, Unitas vzw, Brussel

2004-2007
Parlementair medewerker, Vlaams parlement Brussel

2008-
Beleidsmedewerker gemeente Kinrooi en medewerker burgemeester Jo Brouns
Foto

De Brounsen en Hubert Van Eygen met hun echtgenoten

Bestuursfuncties

1986-
Hoofdredacteur/uitgever Weirdo's, literair (k)wartaalschrift

1992-
Voorzitter culturele raad gemeente Kinrooi

1995-
Secretaris CD&V-Kinrooi

1999-2004
Voorzitter oudercomitť Nelisveld Kinrooi

2001-
Voorzitter beheersorgaan plaatselijke openbare bibliotheek Kinrooi

2002-
Voorzitter werkgroep monumentenzorg & naamgeving Kinrooi

2007-
Bestuurslid VVV-Kinrooi

2008-2009
Pr-verantwoordelijke en lid stuurgroep Europees Schutterstreffen Kinrooi 2009

2010-2013
Lid werk- en stuurgroep intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed tussen Maas en Kempen (samen met Bree, Maaseik en Opglabbeek)

2011-
Lid provinciale stuurgroep WO I in Limburg

2011-2012
Lid stuurgroep Geistingen Rozendorp

2014-
Lid gemeentelijke werkgroep WO I in Kinrooi

2014-
Voorzitter beheersorgaan ontmoetingscentrum De Stegel te Molenbeersel

Publicaties in boekvorm

1982
Tussen blad en pen (gedichten), in eigen beheer, Leuven

1983
Onmiddellijk ervaren en cultureel geconditioneerd symbool (gedichten), een relativerende blik op de werkelijkheid, in eigen beheer, Leuven

1984
Initiatief, twee jaren literair amusement doorgelicht (van kiem tot kaktus), in eigen beheer, Leuven

1984
Alternantie, van sociale actie tot lach (en even blijven hangen bij kunst en vlucht, gedichten), in eigen beheer, Leuven

1985
Gevangen gedichten, Nioba, Lier

1986
Gevangen gedichten, Nioba, Lier, 2de druk

1986
De nieuwe tachtigers (ik ben gevangen in de korst van ellende), 25 jonge Vlaamse dichters, een bloemlezing (gedichten), Clumzy, Lier

1988
Als het leven een gedicht isÖ dan rijm ik liever niet (gedichten samen met Frank Moyaert), Nada, Antwerpen

1990
Voorlopig testament (schuttingverzen 1986-1989), Dilbeekse Cahiers, Dilbeek

1991
En de boer, hij ploegde voortÖ, 25 jaar Davidsfonds-Kinrooi, Davidsfonds-Kinrooi

1993
20 jaar CVP-Kinrooi, jubileum-uitgave Zeg-Kinrooi

1995
Het kind in de veewagen naar nergens (gedichten), Weirdo's/Artforum, Kinrooi, Kijken naar kunst uit Kinrooi (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele raad, Kinrooi

1996
Totaal Kultuur Kinrooi, Unity (samensteller), winnaars Junior Journalist-wedstrijd en Magistraal Marginaal-wedstrijd, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi, nr. 10 in de reeks Hartenvier

1997
Scherven, Artforum vzw, Leuven, Harlekino-reeks nr. 2

1998
Scherven van steeds dezelfde spiegel (jaarboek van een coulisse-figuur), voor de Berlijnse muur en andere brokstukken in eigen beheer, Kinrooi

1998
Mathieu Brouns o.s.c. (bio-bibliografie), Limburgse MonografieŽn, Lummen

1998
Theodoor Sevens (1848-1927), van Kinders menke tot groot Vlaming! (kijkboek), Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

1998
Is de dichter een dwaas? (gedichten), het verhaal van de lonesome loser 1980-1998, in eigen beheer, Kinrooi

2000
Kinrooise VerBEELDing (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2001
Kinrooi 40 - 61 (samensteller), jaarboek van de Kinrooise 40-jarigen, in eigen beheer, Kinrooi

2002
Kinrooi in beeld (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2003
Jaak Langens (bio-bibliografie), Limburgse MonografieŽn, Lanaken

2003
Kinrooi steengoed, Open Monumentendag 14 september 2003, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2006
Kinrooi beschermd monument (al eeuwen in beweging), monumentenfietstocht n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2006
Ophoven-Geistingen, al eeuwen in beweging (monumentenroute voor kinderen) n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi

2000-2006
Gewoon goddelijk weird (gedichten), Weirdo's, Kinrooi, 2007, 68 p. (met cd over 20 jaar Weirdo's), nr. 76 van het literair (k)wartaalschrift Weirdo's

2008
50 jaar Theodoor Sevensstraat & Theodoor Sevensbibliotheek te Kinrooi, Theodoor Sevensbibliotheek, Kinrooi, 24 p.

2010
De dodendraad aan de grens te Kinrooi (samen met Lei Wolters), Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi vzw, 32 p. (nr. 11 in de reeks Hartenvier), 2de druk: december 2011

2011
Trots op Kinrooi (samen met Mathieu Kunnen en Eddy Smeets) n.a.v. de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi, gemeente Kinrooi, 158 p.

2016
De dodendraad aan de grens te Kinrooi (herwerkte editie), samen met Lei Wolters, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi en Culturele Raad gemeente Kinrooi, 40 p.

2016
Kinrooi op z'n best (tijdloze beelden uit Kinrooi 1903-2016), gemeente Kinrooi, 160 p.

2019
Thuis komen (in de chaosmos), De Scriptomanen van Patrick Bernauw, 107 p.

2022
Het geheugen van Kinrooi, Gemeente Kinrooi, 170 p.

2023
50 jaar CD&V-Kinrooi in 50 foto's, Hubert Van Eygen, 40p.

Diverse brochures en krantjes

(in het kader van de winnaars Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds)
1995 Goed Nieuws Krant (samensteller)
1997 Jeugd'cent'iment (samensteller)
1998 Een onbeschrijflijk gevoel (samensteller)
2000 De Junior Journalist: Nieuwe tijden
2002 De Junior Journalist Reiskrant
2003 De Andere Kant-Krant
2004 De Liefde/Ruzie-krant
Foto Foto FotoFoto Foto Foto

Foto

Publicaties in verzamelwerken en tijdschriften

Gedichten, essays, recensies enz. sinds 1982 in een groot aantal tijdschriften zoals:

Mensenrechtenmagazines:
Aida-Newsletter, Amnesty Nieuws, Pen-tijdingen, Spoedaktienieuws, Svejk, WUS

Heemkundige tijdschriften:
Dao raostj get, het ŤzendrŲpke

Literaire/culturele tijdschriften en bloemlezingen:
Appel, Bries, Davidsfonds-Kinrooi, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Fantastische Vertellingen, Gierik/NVT, Gist, Het Visnet, Met vriendelijke groet 4, Initiatief, Kruispunt, Leuvense Letters, Muzisch Meerdaal, Nioba, Oostland, Plinius, Poer, PoŽziekrant, PoŽzieschrift, Point, Portulaan, Randschrift, 't Kandelaartje, 't Kofschip, Vlaanderen, Weirdo's, Wel, Yang

Studenten- en schoolbladen:
Assumpties, De Schakel, Skapade, 't Germaantje, 't Is Tijd

Informatie-magazines:
Brouns-info, De Nieuwe, De Rode Vaan, Gemeente-info Kinrooi, Zeg-Kinrooi, CD&V-Direct Kinrooi

Reclamebladen:
Jet Magazine, Koerier, 't Snuffelblaad, Vitrine

Jeugdmagazines:
Top

Televisiebladen:
Telepro
Foto
2005
Opname in Schrijvend over Leuven (samenstelling Ivo Dekoning), Erfgoedcel Leuven

2006
Opname in Panorama van de KVLS (1936-2006), KVLS

2007
Hubert Van Eygen blijft dapper bezig in de marge
van Bert Bevers in PoŽziekrant, jrg. 31, nr. 6, september

2008
Opname van gedicht in de bloemlezing Hotel New Flanders van Dirk van Bastelaere, opname cyclus gedichten in Oostland nr. 175 en Jubileum-Ledenboek KVLS, 75 jaar Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers (1936-2011)

2010
Opname twee gedichten in Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 28, nr. 109, winter

2011
Vrijwilliger van de maand in Ampersand, ledenblad van CD&V, jrg. 11, april

2014
Opname twee gedichten in Oostand 198 in kader van het project WO I Ė in woord en beeld, gedichten van KVLS-leden bij schilderijen van Modamske

Medewerking aan publicaties

1998
Historische schets schutterij Sint-Martinus Kinrooi en gedicht Weg gaan in OLS-gids 1998, Kinrooi

2001
Artikel De band met het verleden in Zo was Donaat Snijders, G. Gerits, R. Janssen & W. Rosiers

2001
Geschiedenis Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus Dorp Molenbeersel

2003
Gedicht KŤsing in OLS-Gids 2003, Kessenich

2008
De Maashoorn, toeristisch-recreatief grensoverschrijdend kaderplan, gemeenten Kinrooi, Leudal, Maasgouw, Weert i.s.m. Regio Noord- en Midden-Limburg, 24 p.

2008
Wandelbrochure Kessenich, Neeritter en Thorn, Drie eigenaardig veelzijdig, Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 32 p.

2011
Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Musea en heemkundige verenigingen in Bree, Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek, Erfgoed tussen Maas en Kempen, 18 p. Foto

2012
Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Activiteitenkalender met o.a. Erfgoeddag 2012 Bree, Opglabbeek, Kinrooi, Maaseik, 14 p.

2012
Gedicht Papa in PoŽziegazet van KVLS t.g.v. poŽziedag 2012

2014
Cultuurbrochure Kessenich en de drie eigen, drie eigenaardig veelzijdig, Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 36 p. Foto

Redacties

1979-1983
Redacteur studentenblad 't Germaantje, Leuven Foto

1982-1983
Uitgever studentenblad Assumpties, Leuven Foto

1982-1989
Redacteur literair tijdschrift Initiatief, Wommelgem Foto

1983-1984
Eindredacteur leerlingenblad 't Is Tijd, Maaseik

1985-1986
Eindredacteur Weekly Update Service AI Vlaanderen

1986-1992
Redacteur Amnesty Nieuws

1986-1987
Redacteur Aida-Newsletter

1986-
Uitgever literair (k)wartaalschrift Weirdo's

1987
Freelance medewerker Jet Magazine

1988-1990
Vaste rubrieken Schrijvend Limburg en Vers in Koerier

1991-1994
Eindredacteur Gemeente-info Kinrooi

1991-1993
Redacteur 't Snuffelblaad, Kinrooi

1992-
Eindredacteur Zeg-Kinrooi, KNUS, CD&V-Direct Kinrooi en Brouns-info

1993-1995
Redacteur Vitrine

1995-
Eindredacteur GCR-Nieuwsbrief

1997
Medewerker televisiemagazine Telepro

Tentoonstellingen, wedstrijden, realisaties en manifestaties

(organisatie en/of medewerking)

1993
Open Monumentendag Kessenich

1994-1999
Diverse edities van de literaire wedstrijd Magistraal Marginaal

1994-2005
Organisator van de Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds

1995
Kijken naar Kunst uit Kinrooi (tentoonstelling)

1996
Totaal Cultuur Kinrooi (tentoonstelling), Drie Kinrooise Culturele Ambassadeurs

1998
Schrijvend Kinrooi (tentoonstelling), Theodoor Sevens-herdenking

2000
Kinrooise verbeelding (tentoonstelling)

2001
Kinrooise Cultuur Kriebels & Dag van de Kinrooise Vrijwilliger

2002
Megafestatie Made in Kinrooi met tentoonstelling Kinrooi in beeld

2003
Open Monumentendag Kessenich

2005
Opening rotonde Kinrooi, wedstrijd beeld rotonde, tentoonstelling

2004-2006
Permanente tentoonstelling in vitrinekast gemeentehuis Kinrooi

2006
Kinrooi in beweging

2008-2015
Opvolging, medewerking, begeleiding diverse archeologische opgravingen in Kinrooi (o.a. Slichtenhof, Luiteheide, Meytersveld, oude kapel Kinrooi, enz.)

2008-
Digitalisering, inventarisering van de verzameling Jan Geerkens in het Erfgoeddepot van de gemeente Kinrooi

2008
Mede-organisator Open Monumentedag Maasstraat Ophoven

2009-2013
Mede-organisator Kessenich Smakelijk Grensgeval

2010
Mede-realisator Dodendraad te Molenbeersel

2010
Tentoonstelling verzameling Geerkens tijdens Open Bedrijvendag in gemeentehuis Kinrooi

2011
Tentoonstelling en wedstrijd Trots op Kinrooi n.a.v. 40 jaar fusiegemeente Kinrooi

2012
Onthulling gedicht Averechts in het Mariapark te Geistingen n.a.v. Geistingen Rozendorp

2014
Tentoonstelling WO I in Kinrooi, Nacht van de Geschiedenis

2014-2015
Tentoonstelling WO I Ė in woord en beeld i.s.m. Modamske en Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers

2014
Permanente tentoonstelling verzameling Jan Geerkens in De Kemies (oud douanekantoor) te Kessenich

2019
Voorstelling 10de dichtbundel Thuis komen (in de chaosmos) van Hubert Van Eygen, in het gemeenschapscentrum De Stegel te Kinrooi (Weertersteenweg 363)

2022
Voorstelling boek Het geheugen van Kinrooi op het bastion te Kessenich naar aanleiding van het feest 50 jaar gemeente Kinrooi op 25 juni 2022.

2023
Voorstelling van de brochure 50 jaar CD&V-Kinrooi in 50 foto's tijdens het nieuwjaarsontbijt van CD&V-Kinrooi op 15 januari 2023.

Terug naar boven

FotoSitemapGeschriftGeschiedGedicht
Familie    ManifestAbonneer     Kris

Foto Foto

© EYGEN-BOEKEN.be
Online sinds 25/05/2012
hubert.vaneygen@skynet.be
Alle rechten voorbehouden
V12.01 Mobile Pagedate 08/03/2024