Eygen aardigheden

Bladervenster - PDF download→

Bio-Biblio


Van 1991 tot 2007 werkte Hubert Van Eygen (į Maaseik, 18 augustus 1961) als parlementair medewerker voor Hubert Brouns. Daarna werd hij beleidsmedewerker van burgemeester Jo Brouns van Kinrooi. Maar dat wil niet zeggen dat de politiek alles heeft overheerst, in tegendeel.
  Hij is gehuwd met Miet Lemmens, verpleegkundige A1, hoofd Wit-Gele Kruis Maaseik-Kinrooi, en vader van Bert (1988), Sofie (1989) en Sara (1992).

Opleiding

1973-1979 College van het Heilig Kruis, Maaseik (wetenschappelijke B)
1979-1983 KU Leuven, Licentiaat Germaanse Filologie eindverhandeling: Volkskundige elementen in het werk van T. Sevens
1982-1983 KU Leuven, Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs

Foto

Beroepsloopbaan

1983-1984 Leraar ad interim Ned./Engels, Technisch Instituut Sint-Jansberg & Heilig Kruis college, Maaseik
1984-1986 Gewetensbezwaarde - persverantwoordelijke Amnesty International Vlaanderen
1986-1987 Vrijwilliger Amnesty International Vlaanderen
1987 Medewerker Nederlandse Taalunie Certificaat Nederlands 1987, KU Leuven, Louvain la Neuve
1987 Regionaal redacteur vrije radio Sinjaal, Infomedia vzw, Leuven
1987-1990 Productieverantwoordelijke weekblad Koerier, Limedia nv, Genk
1990-1991 Vrijwilliger PWA-Kinrooi als leraar Engels voor volwassenen
1990 Leraar ad interim Nederlands/Engels, Instituut Heilig Graf, Kinrooi
1991 Leraar ad interim Nederlands/Engels, Vrije Humaniora Sint-Ursula, Maaseik en Biotechnicum, Bocholt Foto

De twee Huberts: Brouns en Van Eygen

1991 Hoofdmonitor speelpleinwerking Kinrooi, OCMW-Kinrooi
1991-1995 Persverantwoordelijke, gemeente Kinrooi (halftijds)
1991-1994 Parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (halftijds)
1995-2004 Parlementair medewerker, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel (voltijds)
2004 Bediende-medewerker Hubert Brouns, Unitas vzw, Brussel
2004-2007 Parlementair medewerker, Vlaams parlement Brussel
2008- Beleidsmedewerker gemeente Kinrooi en medewerker burgemeester Jo Brouns

Bestuursfuncties

1986- Hoofdredacteur/uitgever Weirdo's, literair (k)wartaalschrift
1992- Voorzitter culturele raad gemeente Kinrooi
1999-2004 Voorzitter oudercomitť Nelisveld Kinrooi
1995- Secretaris CD&V-Kinrooi
Foto

De Brounsen en Hubert Van Eygen met hun echtgenoten

2001- Voorzitter beheersorgaan plaatselijke openbare bibliotheek Kinrooi
2002- Voorzitter werkgroep monumentenzorg & naamgeving Kinrooi
2007- Bestuurslid VVV-Kinrooi
2008-2009 Pr-verantwoordelijke en lid stuurgroep Europees Schutterstreffen Kinrooi 2009
2010-2013 Lid werk- en stuurgroep Erfgoed tussen Maas en Kempen (Bree, Maaseik en Opglabbeek)
2011- Lid provinciale stuurgroep WO I in Limburg
2011-2012 Lid stuurgroep Geistingen Rozendorp
2014- Lid gemeentelijke werkgroep WO I in Kinrooi
2014- Voorzitter beheersorgaan ontmoetingscentrum De Stegel te Molenbeersel

Publicaties in boekvorm

1982 Tussen blad en pen (gedichten), in eigen beheer, Leuven
1983 Onmiddellijk ervaren en cultureel geconditioneerd symbool (gedichten), een relativerende blik op de werkelijkheid, in eigen beheer, Leuven
1984 Initiatief, twee jaren literair amusement doorgelicht (van kiem tot kaktus), in eigen beheer, Leuven
1984 Alternantie, van sociale actie tot lach (en even blijven hangen bij kunst en vlucht, gedichten), in eigen beheer, Leuven
1985 Gevangen gedichten, Nioba, Lier
1986 Gevangen gedichten, Nioba, Lier, 2de druk
1986 De nieuwe tachtigers (ik ben gevangen in de korst van ellende), 25 jonge Vlaamse dichters, een bloemlezing (gedichten), Clumzy, Lier
1988 Als het leven een gedicht isÖ dan rijm ik liever niet (gedichten samen met Frank Moyaert), Nada, Antwerpen
1990 Voorlopig testament (schuttingverzen 1986-1989), Dilbeekse Cahiers, Dilbeek
1991 En de boer, hij ploegde voortÖ, 25 jaar Davidsfonds-Kinrooi, Davidsfonds-Kinrooi
1993 20 jaar CVP-Kinrooi, jubileum-uitgave Zeg-Kinrooi
1995 Het kind in de veewagen naar nergens (gedichten), Weirdo's/Artforum, Kinrooi,
1995 Kijken naar kunst uit Kinrooi (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele raad, Kinrooi
1996 Totaal Kultuur Kinrooi, Unity (samensteller), winnaars Junior Journalist & Magistraal Marginaal-wedstrijd, G&H Kring Kinrooi, nr. 10 in de reeks Hartenvier
1997 Scherven, Artforum vzw, Leuven, Harlekino-reeks nr. 2
1998 Scherven van steeds dezelfde spiegel (jaarboek van een coulisse-figuur), voor de Berlijnse muur en andere brokstukken in eigen beheer, Kinrooi
1998 Mathieu Brouns o.s.c. (bio-bibliografie), Limburgse MonografieŽn, Lummen
1998 Theodoor Sevens (1848-1927), van Kinders menke tot groot Vlaming! (kijkboek), Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
1998 Is de dichter een dwaas? (gedichten), het verhaal van de lonesome loser 1980-1998, in eigen beheer, Kinrooi
2000 Kinrooise VerBEELDing (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2001 Kinrooi 40 - 61 (samensteller), jaarboek van de Kinrooise 40-jarigen, in eigen beheer, Kinrooi
2002 Kinrooi in beeld (samensteller), catalogus tentoonstelling Kinrooise kunstenaars, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2003 Jaak Langens (bio-bibliografie), Limburgse MonografieŽn, Lanaken
2003 Kinrooi steengoed, Open Monumentendag 14 september 2003, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2006 Kinrooi beschermd monument (al eeuwen in beweging), monumentenfietstocht n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2006 Ophoven-Geistingen, al eeuwen in beweging (monumentenroute voor kinderen) n.a.v. Kinrooi in Beweging, Gemeentelijke Culturele Raad, Kinrooi
2000-2006 Gewoon goddelijk weird (gedichten), Weirdo's, Kinrooi, 2007, 68 p. (met cd over 20 jaar Weirdo's), nr. 76 van het literair (k)wartaalschrift Weirdo's
2008 50 jaar Theodoor Sevensstraat & Theodoor Sevensbibliotheek te Kinrooi, Theodoor Sevensbibliotheek, Kinrooi, 24 p.
2010 De dodendraad aan de grens te Kinrooi (samen met Lei Wolters), G&H Kring Kinrooi vzw, 32 p. (nr. 11 in de reeks Hartenvier), 2de druk: december 2011
2011 Trots op Kinrooi (samen met Mathieu Kunnen en Eddy Smeets) n.a.v. de 40ste verjaardag van de fusiegemeente Kinrooi, gemeente Kinrooi, 158 p.
2016 De dodendraad aan de grens te Kinrooi (herwerkte editie), samen met Lei Wolters, G&H Kring Kinrooi en Culturele Raad gemeente Kinrooi, 40 p.
2016 Kinrooi op z'n best (tijdloze beelden uit Kinrooi 1903-2016), gemeente Kinrooi, 160 p.
2019 Thuis komen (in de chaosmos), De Scriptomanen van Patrick Bernauw, 107 p.
2022 Het geheugen van Kinrooi, Gemeente Kinrooi, 170 p.
2023 50 jaar CD&V-Kinrooi in 50 foto's, Hubert Van Eygen, 40p.

Diverse brochures en krantjes

(in het kader van de winnaars Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds)
Foto Foto Foto 1995 Goed Nieuws Krant (samensteller)
1997 Jeugd'cent'iment (samensteller)
1998 Een onbeschrijflijk gevoel (samensteller)
2000 De Junior Journalist: Nieuwe tijden
2002 De Junior Journalist Reiskrant
2003 De Andere Kant-Krant
2004 De Liefde/Ruzie-krant


Foto Foto Foto Foto
Publicaties in verzamelwerken en tijdschriften

Gedichten, essays, recensies enz. sinds 1982 in een groot aantal tijdschriften zoals:

Mensenrechtenmagazines: Aida-Newsletter, Amnesty Nieuws, Pen-tijdingen, Spoedaktienieuws, Svejk, WUS
Heemkundige tijdschriften: Dao raostj get, het ŤzendrŲpke

Literaire/culturele tijdschriften en bloemlezingen: Appel, Bries, Davidsfonds-Kinrooi, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Fantastische Vertellingen, Gierik/NVT, Gist, Het Visnet, Met vriendelijke groet 4, Initiatief, Kruispunt, Leuvense Letters, Muzisch Meerdaal, Nioba, Oostland, Plinius, Poer, PoŽziekrant, PoŽzieschrift, Point, Portulaan, Randschrift, 't Kandelaartje, 't Kofschip, Vlaanderen, Weirdo's, Wel, Yang

Studenten- en schoolbladen: Assumpties, De Schakel, Skapade, 't Germaantje, 't Is Tijd
Informatie-magazines: Brouns-info, De Nieuwe, De Rode Vaan, Gemeente-info Kinrooi, Zeg-Kinrooi, CD&V-Direct Kinrooi
Reclamebladen: Jet Magazine, Koerier, 't Snuffelblaad, Vitrine
Jeugdmagazines: Top
Televisiebladen: Telepro
Foto
2005 Schrijvend over Leuven (samenstelling Ivo Dekoning), Erfgoedcel Leuven
2006 Panorama van de KVLS (1936-2006), KVLS
2007 Hubert Van Eygen blijft dapper bezig in de marge (Bert Bevers, PoŽziekrant,jrg. 31, nr. 6, sept)
2008 bloemlezing Hotel New Flanders van Dirk van Bastelaere
2008 Oostland nr.175 en Jubileum-Ledenboek Koninklijke Vereniging Limburgse Schrijvers 75 (1936-2011)
2010 Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jrg. 28, nr. 109, winter
2011 Vrijwilliger van de maand in Ampersand, ledenblad van CD&V, jrg. 11, april
2014 Oostand 198, project WO I Ė in woord en beeld, gedichten van KVLS-leden bij schilderijen van ModamskeMedewerking aan publicaties

Foto 1998 Historische schets schutterij Sint-Martinus Kinrooi en gedicht Weg gaan in OLS-gids 1998, Kinrooi
2001 Artikel De band met het verleden in Zo was Donaat Snijders, G. Gerits, R. Janssen & W. Rosiers
2001 Geschiedenis Koninklijke Schutterij Sint-Lambertus Dorp Molenbeersel
2003 Gedicht KŤsing in OLS-Gids 2003, Kessenich
2008 De Maashoorn, toeristisch-recreatief grensoverschrijdend kaderplan,
   gemeenten Kinrooi, Leudal, Maasgouw, Weert i.s.m. Regio Noord- en Midden-Limburg, 24 p.
2008 Wandelbrochure Kessenich, Neeritter en Thorn, Drie eigenaardig veelzijdig,
   Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 32 p.
2011 Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Musea en heemkundige verenigingen in Bree,
   Kinrooi, Maaseik en Opglabbeek, Erfgoed tussen Maas en Kempen, 18 p.
2012 Ich en dich, erfgoed tussen Maas en Kempen, Activiteitenkalender met o.a. Erfgoeddag 2012
   Bree, Opglabbeek, Kinrooi, Maaseik, 14 p.
2012 Gedicht Papa in PoŽziegazet van KVLS t.g.v. poŽziedag 2012
2014 Cultuurbrochure Kessenich en de drie eigen, drie eigenaardig veelzijdig,
   Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 36 p.
Foto Foto

Redacties

1979-1983 Redacteur studentenblad 't Germaantje, Leuven
1982-1983 Uitgever studentenblad Assumpties, Leuven
1982-1989 Redacteur literair tijdschrift Initiatief, Wommelgem
1983-1984 Eindredacteur leerlingenblad 't Is Tijd, Maaseik
1985-1986 Eindredacteur Weekly Update Service AI Vlaanderen
1986-1992 Redacteur Amnesty Nieuws
1986-1987 Redacteur Aida-Newsletter
1986- Uitgever literair (k)wartaalschrift Weirdo's
1987 Freelance medewerker Jet Magazine
1988-1990 Vaste rubrieken Schrijvend Limburg en Vers in Koerier
1991-1994 Eindredacteur Gemeente-info Kinrooi
1991-1993 Redacteur 't Snuffelblaad, Kinrooi
1992- Eindredacteur Zeg-Kinrooi, KNUS, CD&V-Direct Kinrooi en Brouns-info
1993-1995 Redacteur Vitrine
1995- Eindredacteur GCR-Nieuwsbrief
1997 Medewerker televisiemagazine Telepro
Foto

Tentoonstellingen, wedstrijden, realisaties en manifestaties

(organisatie en/of medewerking)
1993 Open Monumentendag Kessenich
1994-1999 Diverse edities van de literaire wedstrijd Magistraal Marginaal
1994-2005 Organisator van de Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds
1995 Kijken naar Kunst uit Kinrooi (tentoonstelling)
1996 Totaal Cultuur Kinrooi (tentoonstelling), Drie Kinrooise Culturele Ambassadeurs
1998 Schrijvend Kinrooi (tentoonstelling), Theodoor Sevens-herdenking
2000 Kinrooise verbeelding (tentoonstelling)
2001 Kinrooise Cultuur Kriebels & Dag van de Kinrooise Vrijwilliger
2002 Megafestatie Made in Kinrooi met tentoonstelling Kinrooi in beeld
2003 Open Monumentendag Kessenich
2005 Opening rotonde Kinrooi, wedstrijd beeld rotonde, tentoonstelling
2004-2006 Permanente tentoonstelling in vitrinekast gemeentehuis Kinrooi
2006 Kinrooi in beweging
2008-2015 Opvolging, medewerking, begeleiding diverse archeologische opgravingen in Kinrooi (o.a. Slichtenhof, Luiteheide,
   Meytersveld, oude kapel Kinrooi, enz.)
2008- Digitalisering, inventarisering van de verzameling Jan Geerkens in het Erfgoeddepot van de gemeente Kinrooi Foto
2008 Mede-organisator Open Monumentedag Maasstraat Ophoven
2009-2013 Mede-organisator Kessenich Smakelijk Grensgeval
2010 Mede-realisator Dodendraad te Molenbeersel
2010 Tentoonstelling verzameling Geerkens tijdens Open Bedrijvendag in gemeentehuis Kinrooi
2011 Tentoonstelling en wedstrijd Trots op Kinrooi n.a.v. 40 jaar fusiegemeente Kinrooi
2012 Onthulling gedicht Averechts in het Mariapark te Geistingen n.a.v. Geistingen Rozendorp
2014 Tentoonstelling WO I in Kinrooi, Nacht van de Geschiedenis
2014-2015 Tentoonstelling WO I Ė in woord en beeld i.s.m. Modamske en Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers
2014 Permanente tentoonstelling verzameling Jan Geerkens in De Kemies (oud douanekantoor) te Kessenich
2019 Voorstelling 10de dichtbundel Thuis komen (in de chaosmos) van Hubert Van Eygen, in het gemeenschapscentrum
   De Stegel te Kinrooi (Weertersteenweg 363)
2022 Voorstelling boek Het geheugen van Kinrooi op het bastion te Kessenich naar aanleiding van het feest
   50 jaar gemeente Kinrooi op 25 juni 2022.
2023 Voorstelling van de brochure 50 jaar CD&V-Kinrooi in 50 foto's tijdens het nieuwjaarsontbijt van CD&V-Kinrooi
   op 15 januari 2023.

Terug naar boven

Foto


Sitemap            Geschriften            Geschiedenis            Gedichten
Familie              Manifestaties               Abonneer                 Kris' boeken

Foto Foto


© EYGEN-BOEKEN.be     Online sinds 25/05/2012       hubert.vaneygen@skynet.be
Versie 12.06        Page update 31/05/2024      Alle rechten voorbehouden