B E S T E L    D E    B O E K E N    V A N    K R I S    E N    A B O N N E E R    J E    O P    H E T    T I J D S C H R I F T    V A N    H U B E R T :    W E I R D O'S

Mijn stad swingt

Hoofdstad van Limburg


Hasselt zou in de 7de eeuw ontstaan zijn aan de monding van de Helbee, een riviertje dat daar in de Demer vloeide. In het begin van de 14de eeuw ontwikkelde zich een centrum waar nu de Grote Markt ligt. De ommuurde stad had verschillende toegangspoorten en vele kloostergemeenschappen vestigden zich er voor hun veiligheid. De Maastrichterstraat vormde een belangrijk onderdeel van de handelsweg Brugge-Keulen. Twee eeuwen lang was de lakenweverij een bron van inkomsten voor de stad. Dankzij de nabijheid van de grafelijke burcht, de abdij van Herkenrode en de gunstige ligging won Hasselt in aanzien. In 1830 veranderde Loon in Limburg en nam Hasselt de functie van hoofdstad van Borgloon over.

Aarden wallen met een dubbele bomenrij vervingen begin 18de eeuw de ommuring, maar die maakten midden 19de eeuw plaats voor de aanmaak van een ringlaan. Bebouwing beperkte zich lang tot de toegangswegen van de stad. Pas na de tweede Wereldoorlog begon de stad nieuwe woonwijken aan te leggen. Nu bepalen de Twee Torens van het Flanders Nippon Center het stadsbeeld. Meer dan 45.000 scholieren volgen er onderwijs en heel wat mensen komen er om te shoppen of te genieten van de vele bezienswaardigheden. Hasselt, gelegen aan het Albertkanaal en de Demer, tussen Kempen en Haspengouw, is ook wel gekend als ‘Hoofdstad van de Smaak’ vanwege de vele horecazaken.

Om een goed beeld van de stad te krijgen, lijkt me een voorstelling van zijn historische gebouwen, monumenten, standbeelden en kunstwerken een goede kennismaking.

Beweeg cursor in diavenster om te bladeren.


eygen

Site map         Contact               Geschriften             Gedachten

facebook facebook


© EYGEN-BOEKEN.be    On-line sinds 25/05/2012      Alle rechten voorbehouden
Versie 8.3          Page update 11/07/2018


B O E K E N    V A N    K R I S    V A N    E Y G E N    U I T G E G E V E N    D O O R    L E C T U R I U M    (FreeMusketeers)