Een zekere houvast voor beginneling schrijvers

Foto

PDF download→

Het is een hele historie


Vanaf de 15de eeuw werd het Vlaams toonaangevend vanwege de veroveringspolitiek van de Vlaamse graven en de bloei van de haven van Brugge en Gent. Het Brabants kreeg meer aanzien door de Bourgondische graven die in Brussel het hof maakten. De oprichting van de Leuvense universiteit en de groei van de Antwerpse haven bepaalden de omgangstaal. Toen door godsdiensttwisten rijke en geleerde burgers uit Vlaanderen en Brabant naar Nederland trokken ontstond uit hun Hollandse dialect onze standaardtaal. Hoge ambtenaren en handelaars spraken die taal in beperkte kring, maar boeken- en toneelschrijvers zorgden ervoor dat ze over heel Nederland werd verspreid, ook de vertaling van de bijbel hielp daarbij.
  Na de Franse bezetting rond 1800 werd het Frans de taal van de burgerij en het Vlaams de taal van het gewone volk. Geleidelijk won het Vlaams aan belang en sloten de Vlamingen zich aan bij hun noorderburen. De ene moeilijke spelling volgde de andere op. Uiteindelijk legde BelgiŽ in 1946 bij Koninklijk Besluit de spellingsvoorschriften van Marchant op voor onderwijs en overheid. Sindsdien zorgt het Nederlands voor eenheid, hoewel de dialecten zullen voortbestaan.

Foto

Gulden regel

Als beginneling-schrijver moet je niet alle regels klakkeloos overnemen, want onze taal is persoonlijk en voortdurend in verandering.
  Veel woorden die de Nederlanders normaal vinden, klinken voor Belgen niet als muziek in de oren. Ook hun spreuken en gezegdes hebben hun eigen oorsprong en doen menig Belgische wenkbrauw fronsen.
  Als je Nederlanders als toekomstige kopers van je boeken ziet, leer dan het Nederlands tot in de puntjes. Als je hun schuttingwoorden onder de knie hebt, ben je gegarandeerd al halfweg. En als je van plan bent een thriller of misdaadroman te schrijven, zorg dan dat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen van het politieapparaat.
  Fris je teksten op met woorden die de doorsneemens niet gebruikt of waarvoor een couranter woord bestaat, met het risico natuurlijk dat de lezer ze niet kent. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is God niet van zijn voetstuk te stoten, maar wankelen doet Hij wel. Toch zal Zijn naam in allerlei uitdrukkingen nog lang in onze voertaal blijven hangen.
  Alle Nederlandstaligen maken fouten tegen de spelling en allerlei uitdrukkingen. Let erop dat je de taal zo goed mogelijk gebruikt, al schrijvend maar ook al sprekend hoewel daar toch een verschil in mag zitten.

Foto


Sitemap            Geschriften            Gemoederen            Gedichten
Familie              Geledingen              Gefotoshopt             Huberts Weirdo's

Foto Foto


© EYGEN-BOEKEN.be     Online sinds 25/05/2012       Alle rechten voorbehouden
Versie 12.06        Page update 31/05/2024